Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant ThaoVietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 3 Deviations 90 Comments 936 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

RANDOM png OwO by TokkiOwO RANDOM png OwO :icontokkiowo:TokkiOwO 393 26 12. PNG FILES by OhsheisGaga 12. PNG FILES :iconohsheisgaga:OhsheisGaga 667 50 CD cover art by TeemuJuhani CD cover art :iconteemujuhani:TeemuJuhani 114 16 Fantasy novel illustration 7 by TeemuJuhani Fantasy novel illustration 7 :iconteemujuhani:TeemuJuhani 143 2 Aurora by Foyaland Aurora :iconfoyaland:Foyaland 202 24 INKtober - Free PDF - Constellations by Foyaland INKtober - Free PDF - Constellations :iconfoyaland:Foyaland 171 9 The House in The Desert by Foyaland The House in The Desert :iconfoyaland:Foyaland 171 11 Pumkin Latte by Foyaland Pumkin Latte :iconfoyaland:Foyaland 290 17 The Perfect Bait by Foyaland The Perfect Bait :iconfoyaland:Foyaland 193 32 Tribute to Ghibli (process + details) by Foyaland Tribute to Ghibli (process + details) :iconfoyaland:Foyaland 539 40 Blue Day by Foyaland Blue Day :iconfoyaland:Foyaland 503 77 Library by Kot-Filemon Library :iconkot-filemon:Kot-Filemon 132 22 On The Road by Foyaland On The Road :iconfoyaland:Foyaland 229 29 Bright Sunshine by akiochan5302 Bright Sunshine :iconakiochan5302:akiochan5302 73 14 Render Hatsune Miku by Grace-MK Render Hatsune Miku :icongrace-mk:Grace-MK 301 34 CITY NIGHT by Katori-Rinfu CITY NIGHT :iconkatori-rinfu:Katori-Rinfu 55 32

Groups

This user is not currently part of any groups.

Activity


Có thể những bức ảnh của mình chưa được đẹp. Nhưng đó là công sức và thời gian mà mình dành cho nó nên nếu có mang đi đâu thì thêm credit là OK và đừng cắt hay tẩy xóa gì cái tên kia nhé ^^ 
Thanks :)

deviantID

nekothao1107
Thao
Vietnam

Comments


Add a Comment:
 
:iconiceage-da:
IceAge-DA Featured By Owner Jan 12, 2016  Student Interface Designer
WELCOME TO DEVIANTART :)
Thanks so much for the watch ^^. Have a good time.
Reply
:iconnekothao1107:
nekothao1107 Featured By Owner Jan 15, 2016
You're welcome ^^.
Reply
:icondarkaan:
Darkaan Featured By Owner Jan 12, 2016  Hobbyist Digital Artist
Thanks for the :+fav: :)
Reply
:iconnekothao1107:
nekothao1107 Featured By Owner Jan 15, 2016
Not at all ^^
Reply