Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant ThaoVietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 3 Deviations 90 Comments 617 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

RANDOM png OwO :icontokkiowo:TokkiOwO 390 26 12. PNG FILES :iconohsheisgaga:OhsheisGaga 649 48 CD cover art :iconteemujuhani:TeemuJuhani 115 16 Fantasy novel illustration 7 :iconteemujuhani:TeemuJuhani 143 2 Aurora :iconfoyaland:Foyaland 199 24 INKtober - Free PDF - Constellations :iconfoyaland:Foyaland 168 9 The House in The Desert :iconfoyaland:Foyaland 167 11 Pumkin Latte :iconfoyaland:Foyaland 283 16 The Perfect Bait :iconfoyaland:Foyaland 190 32 Tribute to Ghibli (process + details) :iconfoyaland:Foyaland 526 40 Blue Day :iconfoyaland:Foyaland 498 75 Library :iconkot-filemon:Kot-Filemon 127 22 On The Road :iconfoyaland:Foyaland 224 28 Bright Sunshine :iconakiochan5302:akiochan5302 73 14 Render Hatsune Miku :icongrace-mk:Grace-MK 248 26 CITY NIGHT :iconkatori-rinfu:Katori-Rinfu 55 32

Groups

This user is not currently part of any groups.

Activity


Có thể những bức ảnh của mình chưa được đẹp. Nhưng đó là công sức và thời gian mà mình dành cho nó nên nếu có mang đi đâu thì thêm credit là OK và đừng cắt hay tẩy xóa gì cái tên kia nhé ^^ 
Thanks :)

deviantID

nekothao1107
Thao
Vietnam

Comments


Add a Comment:
 
:iconiceage-da:
IceAge-DA Featured By Owner Jan 12, 2016  Student Interface Designer
WELCOME TO DEVIANTART :)
Thanks so much for the watch ^^. Have a good time.
Reply
:iconnekothao1107:
nekothao1107 Featured By Owner Jan 15, 2016
You're welcome ^^.
Reply
:icondarkaan:
Darkaan Featured By Owner Jan 12, 2016  Hobbyist Digital Artist
Thanks for the :+fav: :)
Reply
:iconnekothao1107:
nekothao1107 Featured By Owner Jan 15, 2016
Not at all ^^
Reply